Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Bùi Thảo Trâm

Giáo Viên Tiếng Nhật

Mori Kiryu

Chuyên gia (Japanese Specialist)

Moe Michishita

Giáo Viên Tiếng Nhật

Takechi Sari

Giáo viên Tiếng Nhật