Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Bùi Ý Hiệp

Giáo viên

Arshida Yoshie

Giáo viên tiếng Nhật

Komuro Kyoko

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản

Khuất Duy Tuyên

Giáo viên tiếng Nhật