Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Komuro Kyoko

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản

Vũ Thị Vóc

Giáo viên

Khuất Duy Tuyên

Giáo viên tiếng Nhật

Takechi Sari

Giáo viên tiếng Nhật

Takeyoshi Okawa

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản