Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Komuro Kyoko

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản

Khuất Duy Tuyên

Giáo viên tiếng Nhật

Takeyoshi Okawa

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản

Hà Hớn Nguyên

Giáo viên tiếng Nhật