Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Mori Kiryu

Chuyên gia (Japanese Specialist)

Moe Michishita

Giáo Viên Tiếng Nhật

Takechi Sari

Giáo viên Tiếng Nhật