Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Yamamoto Mai

Giáo Viên Tiếng Nhật

Nguyễn Văn Hà

Giáo Viên Tiếng Nhật

Moe Michishita

Giáo Viên Tiếng Nhật