Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Arshida Yoshie

Giáo viên tiếng Nhật

Komuro Kyoko

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản

Takeyoshi Okawa

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản

Hà Hớn Nguyên

Giáo viên tiếng Nhật

Nguyễn Kim Hưng

Giáo viên