Đội ngũ giảng viên Hình ảnh giảng viên tiêu biểu tại IZUMI.

Takeyoshi Okawa

Chuyên gia giáo dục Nhật Bản

Hà Hớn Nguyên

Giáo viên tiếng Nhật

Moe Michishita

Giáo viên tiếng Nhật

Nguyễn Kim Hưng

Giáo viên