Chương trình học bổng học cùng bạn: THÊM BẠN THÊM VUI

Nhằm tăng động lực và niềm vui cho các bé trong quá trình học tại trung tâm IZUMI. Học viên hiện tại sẽ được giảm ngay 5% trên tổng học phí khi giới thiệu thành công 1 học viên khác đến đăng ký bất kỳ khóa học nào tại trung tâm. Đồng thời 5% sẽ được cộng gôp và tích lũy cho những lần đóng về sau.

Nhằm tăng động lực và niềm vui cho các bé trong quá trình học tại trung tâm IZUMI. Học viên hiện tại sẽ được giảm ngay 5% trên tổng học phí khi giới thiệu thành công 1 học viên khác đến đăng ký bất kỳ khóa học nào tại trung tâm. Đồng thời 5% sẽ được cộng gôp và tích lũy cho những lần đóng về sau.

Điều kiện áp dụng:

  • Được cộng gộp vơi tất cả các khuyến mãi khác và mỗi lần chỉ được áp dụng tối đa 20%.

Để biết thêm chi tiết về chương trình “THÊM BẠN THÊM VUI” vui lòng liên hệ qua hotline:

08 3517 1299 / 0915 260 964