Vì sao chọn IZUMI
Why IZUMI?

 • Mang nguồn năng lượng Nhật Bản đầy tích cực. Luôn tôn trọng và đặt yếu tố con người lên hàng đầu.
  With a Japanese and positive vibe at our workplace, IZUMI always considers our people the top priority and treat them with great respect.

  Môi Trường
  Working environment

  Mang nguồn năng lượng Nhật Bản đầy tích cực. Luôn tôn trọng và đặt yếu tố con người lên hàng đầu.
  With a Japanese and positive vibe at our workplace, IZUMI always considers our people the top priority and treat them with great respect.

 • Phát triển, khai phá bản thân với những khóa đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ tốt nhất đến từ chuyên gia Nhật Bản
  Develop and explore your potentials with the best soft skills and language training courses from our Japanese experts.

  Cơ hội
  Opportunities

  Phát triển, khai phá bản thân với những khóa đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ tốt nhất đến từ chuyên gia Nhật Bản.
  Develop and explore your potentials with the best soft skills and language training courses from our Japanese experts.

 • Mức lương/ thưởng hấp dẫn, tương xứng theo năng lực nhân viên.
  Attractive salaries and rewards based on employees’ performance.

  Thu Nhập
  Income

  Mức lương/ thưởng hấp dẫn, tương xứng theo năng lực nhân viên.
  Attractive salaries and rewards based on employees’ performance.

 • Đầy đủ các đãi ngộ và phúc lợi cơ bản cho nhân viên. Đặc biệt kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn những nơi khác.
  We offer full basic benefits for employees. Our long Tet Holiday is also a great benefit for our employees.

  Phúc lợi
  Benefits

  Đầy đủ các đãi ngộ và phúc lợi cơ bản cho nhân viên. Đặc biệt kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn những nơi khác.
  We offer full basic benefits for employees. Our long Tet Holiday is also a great benefit for our employees.