Đề nghị công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên

Chào các bạn, hôm nay Izumi.Edu.VN muốn chia sẻ một chủ đề thú vị liên quan đến hoạt động của Công đoàn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tờ trình chuẩn y ban chấp hành công đoàn cấp trên và mẫu đơn đề nghị công nhận ban chấp hành công đoàn cấp trên. Đây là những thông tin quan trọng giúp công đoàn cơ sở được công nhận và hoạt động hiệu quả.

Quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn cấp cơ sở

Theo quy chế hoạt động của Công đoàn Việt Nam, cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp công đoàn là đại hội công đoàn cấp đó. Ban chấp hành công đoàn là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội.

 • Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Việt Nam. Tổng Liên đoàn có nhiệm vụ đại diện cho toàn Công đoàn Việt Nam lãnh đạo, quản lý và điều hành công tác đoàn viên, người lao động trong cả nước.

 • Cấp tỉnh, ngành Trung ương: Cấp này gồm Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố quản lý tập trung; công đoàn trung ương của ngành công nghiệp và những người khác. Các cơ quan này có nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý công tác đoàn viên và người lao động tại địa phương, ngành nghề.

 • Cấp trên trực tiếp cơ sở: Cấp này bao gồm nhiều tổ chức, trong đó có Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã; công đoàn ngành địa phương; công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công đoàn doanh nghiệp và công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp cơ sở khác. Các cơ quan này có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý và phát triển công tác đoàn viên, người lao động tại địa phương hoặc ngành, nghề do mình quản lý.

 • Công đoàn cơ sở là tổ chức đại diện cho lợi ích chung của người lao động trong công ty, cơ sở sản xuất, dịch vụ.

Để hoạt động hiệu quả, công đoàn cơ sở cần có sự hỗ trợ và giúp đỡ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Công đoàn cơ sở phải nhận được các văn bản, chỉ đạo và hướng dẫn từ công đoàn cấp trên để thực hiện các hoạt động của mình. Công đoàn cơ sở cũng có trách nhiệm giám sát và đánh giá hoạt động của mình để nâng cao hiệu quả công tác của công đoàn cơ sở.

Tờ trình công nhận ban chấp hành công đoàn cấp trên

Tờ trình công nhận ban chấp hành công đoàn cấp trên là văn bản chính thức dùng để đề nghị công nhận ban chấp hành công đoàn cấp trên. Báo cáo này thường được ban chấp hành của công đoàn cơ sở chuẩn bị sau khi đã được thành viên của công đoàn cơ sở bầu chọn.

Báo cáo này gồm các thông tin sau:

 • Tên đầy đủ của công đoàn cơ sở và địa chỉ của nó.
 • Tên các ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, bao gồm chức danh và số điện thoại liên hệ.
 • Nhiệm kỳ hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Những hoạt động mà ban chấp hành công đoàn cơ sở đã và đang thực hiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, tăng cường quyền lợi của người lao động, cải thiện điều kiện lao động và đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp.
 • Các kế hoạch, hoạt động dự định thực hiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở.
 • Sau khi soạn thảo và ký biên bản này, ban chấp hành công đoàn cơ sở trình công đoàn cơ sở đề nghị công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Sau khi được xác nhận và thông qua, ban chấp hành công đoàn cơ sở được công nhận chính thức và được thực hiện các hoạt động, chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị công nhận ban chấp hành công đoàn cấp trên

Mẫu đơn đề nghị công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở thường bao gồm các thông tin sau:

 • Tên tổ chức: Ghi rõ tên công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học…
 • Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức.
 • Số lượng cán bộ đoàn: Ghi rõ số lượng cán bộ đoàn hiện có tại cơ sở.
 • Họ tên, chức năng ứng cử viên ban chấp hành công đoàn cơ sở: Ghi rõ họ tên, chức năng ứng cử viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, cụ thể: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư, Ủy viên…
 • Nội dung báo cáo: Nêu rõ nội dung báo cáo bằng cách chỉ rõ đối tượng đề nghị công nhận ban chấp hành công đoàn cấp trên.
 • Phương tiện kèm theo: Kèm theo biên bản có các tài liệu chứng minh liên quan đến việc đề nghị công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở, cụ thể: Danh sách ứng cử ban chấp hành công đoàn cơ sở, bản sao Giấy chứng nhận của đoàn cơ sở, quyết định thành lập ban chấp hành đoàn…
 • Ngày lập báo cáo: Ghi rõ ngày lập báo cáo.

Tuy nhiên, mẫu biên bản công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng tổ chức và văn bản quy định của từng địa phương. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn nên tham khảo các quy định của pháp luật và nhờ sự hỗ trợ của đơn vị quản lý lao động tại địa phương để lập báo cáo một cách chính xác và đầy đủ.

Đây là những điểm cơ bản về tờ trình chuẩn y ban chấp hành công đoàn cấp trên và mẫu đơn đề nghị công nhận ban chấp hành công đoàn cấp trên mà Izumi.Edu.VN muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho công đoàn cơ sở và giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập Izumi.Edu.VN.

FEATURED TOPIC