Trắc nghiệm MỨC ĐỘ CHỦ ĐỘNG CỦA CON

Ba mẹ hãy cùng làm bài trắc nghiệm ngắn sau để đánh giá tiềm năng và tố chất “Tư Duy Chủ Động” của con mình nhé!

Ngoài chỉ số thông minh IQ và chỉ số cảm xúc EQ, “tư duy chủ động” là một trong những thành tố hết sức quan trọng quyết định sự thành công của một cá nhân trong xã hội.

Một người thông minh nhưng lười biếng sẽ không đạt được thành tựu gì. Một người quảng giao tốt nhưng không có phương hướng trong các mối quan hệ cũng sẽ không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè.

Ba mẹ hãy cùng làm bài trắc nghiệm ngắn sau để đánh giá tiềm năng và tố chất “Tư Duy Chủ Động” của con mình nhé!

Bấm vào đây nếu điện thoại của anh / chị không hiển thị tối ưu bài trắc nghiệm.