Cách lập Đơn giải trình: Hướng dẫn và mẫu đơn

don giai trinh

Chào các bạn! Hôm nay Izumi.Edu.VN sẽ chia sẻ với các bạn về mẫu Đơn giải trình. Đây là một mẫu văn bản phổ biến và được sử dụng trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp khi gặp phải vấn đề cần phải giải quyết bởi cấp trên hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về Đơn giải trình nhé!

Khi nào cần viết Đơn giải trình?

Đơn giải trình được viết khi xảy ra một sự việc gây hậu quả cần sự can thiệp của cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Người tham gia hoặc người chứng kiến sự việc cần lập Đơn giải trình để trình bày chi tiết về sự việc đã diễn ra. Ngoài ra, Đơn giải trình cũng được sử dụng để giải thích vấn đề nào đó khi có yêu cầu.

Mặc dù Đơn giải trình được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, nhưng thường bao gồm các phần sau:

  • Phần mở đầu: Ngày, tháng, năm lập đơn; Đơn giải trình về vấn đề gì? Gửi tới cơ quan, tổ chức, cá nhân nào?

    Cần cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng làm Đơn giải trình, bao gồm tên doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật như tên, chức vụ, số điện thoại, v.v.

  • Phần nội dung Đơn giải trình: Ghi rõ giải trình về vấn đề gì, theo yêu cầu hoặc công văn số bao nhiêu; nội dung giải trình và các tài liệu kèm theo (nếu có).

  • Phần kết Đơn giải trình: Cam kết nội dung trình bày ở trên là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Một số mẫu Đơn giải trình phổ biến hiện nay

Còn băn khoăn về cách lập Đơn giải trình? Dưới đây là một số mẫu Đơn giải trình phổ biến hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

1. Mẫu Đơn giải trình (mẫu chung)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN GIẢI TRÌNH
(Về việc:..…………………………….)

Kính gửi: …………………[Tên cơ quan tiếp nhận đơn giải trình]……..

- Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………
- Số điện thoại: …………………………………. Số Fax: ……………………..
- Mã số thuế: …………………………………………………………………….

- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………….. Chức vụ: ……………………….
- Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………

Nội dung giải trình: [Ghi rõ giải trình về vấn đề gì, theo yêu cầu hay công văn số bao nhiêu của cơ quan nhà nước; trình bày nội dung giải trình và các tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh cho yêu cầu giải trình.]

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Trên đây là toàn bộ nội dung giải trình của Công ty chúng tôi về sự việc ……………………………… Chúng tôi cam đoan toàn bộ nội dung trình bày là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu có điều gì trình bày gian dối.

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
- Như trên GIÁM ĐỐC
- Lưu VT;… (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu Đơn giải trình với cơ quan Bảo hiểm xã hội

TÊN CÔNG TY
Số: ……/CV-……

———————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng ….. năm …..
ĐƠN GIẢI TRÌNH
(V.v: ………………………………….)

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN/HUYỆN ………………………….

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ………………………………………………
- Người đại diện theo pháp luật: ……………………. Chức vụ: ……………….
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….
- Điện thoại: …………………………………………….. Fax: ……………….

- Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Ngày …../…../….., Công ty chúng tôi có nhận được công văn số ………………… của Bảo hiểm xã hội Quận/Huyện ……………..; trong công văn yêu cầu Công ty chúng tôi giải trình về việc……………….

Công ty chúng tôi xin được giải trình về việc này như sau: [Giải thích rõ ràng, cụ thể những nguyên nhân gây ra vụ việc trong công văn giải trình như: vì sao số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại doanh nghiệp; vì sao doanh nghiệp chậm nộp BHXH; vì sao doanh nghiệp tham gia BHXH chậm (trễ)…]

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Do vậy: [Ghi rõ hướng giải quyết, khắc phục đối với vụ việc thực hiện giải trình; đưa ra những yêu cầu cụ thể với cơ quan BHXH như: mong muốn cơ quan BHXH hỗ trợ giải quyết vụ việc đã trình…]

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ nội dung vụ việc mà cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện …………. yêu cầu Công ty chúng tôi thực hiện việc giải trình. Nếu cơ quan bảo hiểm xã hội cần thêm hồ sơ nào thì Công ty sẽ cung cấp đầy đủ.

Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
- Như trên GIÁM ĐỐC
- Lưu VT;… (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu Đơn giải trình với cơ quan Thuế

TÊN CÔNG TY
Số: ……/CV-……

V.v: Giải trình chậm nộp tờ khai thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……….., ngày …. tháng …. năm ….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V.v: Nộp chậm tờ khai thuế)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN/HUYỆN ……………………….

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………………………
- Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………………… Fax: …………………………….
- Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà …………….. Sinh ngày: ……………….
- Chức vụ: ………………………………………. Số điện thoại liên hệ: …………………

Báo cáo giải trình về việc nộp chậm tờ khai thuế Công ty ………………………..

Ngày …. tháng …. năm ….., chúng tôi nhận được công văn yêu cầu giải trình về việc nộp chậm tờ khai thuế Quý …/20…. Chúng tôi xin giải trình về lý do doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế như sau:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Công ty ……………. xin cam đoan những gì chúng tôi đã trình bày và những giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu không đúng, Công ty ………… xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Chi cục thuế Quận/Huyện ……………. tiếp nhận đơn giải trình và xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
- Như trên GIÁM ĐỐC
- Lưu VT;… (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn chi tiết cách lập Đơn giải trình

Để đảm bảo tính minh bạch và khách quan của Đơn giải trình, bạn cần chú ý đến cả hình thức của văn bản. Mặc dù pháp luật không quy định cụ thể mẫu Đơn giải trình, nhưng bạn cần phải tuân thủ các quy định về văn bản hành chính.

Khi lập Đơn giải trình, bạn cần lưu ý những điểm sau:

  • Văn bản cần tuân thủ thể thức của văn bản hành chính.

  • Đơn giải trình phải được trình bày ngắn gọn, khoa học nhưng vẫn phải thể hiện đầy đủ, chi tiết nội dung chính. Sự việc được đưa ra cần được trình bày một cách khách quan nhất.

  • Các từ ngữ, câu chữ trong Đơn giải trình cần rõ ràng, đúng chính tả. Trong trường hợp có hậu quả để lại qua sự việc, bạn phải đưa ra thông tin cụ thể về hậu quả đó như thế nào? Hậu quả đó có nghiêm trọng hay không?

  • Mọi nội dung không được phép thêm bớt, không nói quá hoặc rút bớt thông tin khác với ý định giấu diếm một phần nào đó.

Đơn giải trình là một văn bản quan trọng, nên dù không phải là văn bản hành chính, bạn cũng cần đảm bảo văn phong và tiêu chuẩn của một văn bản theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP để thể hiện sự chuyên nghiệp, đặc biệt khi gửi đến các cơ quan nhà nước.

Hy vọng rằng với những thông tin mà Izumi.Edu.VN đã chia sẻ, bạn đã hiểu rõ hơn về Đơn giải trình và cách lập mẫu đơn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có câu hỏi liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi tại Izumi.Edu.VN.

FEATURED TOPIC