Thắp đèn cúng Phật: Công đức bất khả tư nghì

Hãy cùng nhau khám phá công đức thắp đèn cúng Phật và những phúc đức tuyệt vời mà nó mang lại. Thực tế, việc thắp đèn sáng và cúng dường trước tượng Phật không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn được coi là một hành động có sức mạnh đặc biệt.

Ánh sáng chiếu đến mọi ngóc ngách

Theo Kinh Thí Đăng Công Đức, việc thắp đèn sáng và cúng dường trước tượng Phật có sức mạnh khó lường. Ánh sáng của đèn chỉ chiếu đến một lối đi hoặc một bậc thềm, nhưng công đức của người cúng lại lan tỏa khắp nơi. Phúc đức mà người cúng nhận được không chỉ liên quan đến cuộc sống hiện tại mà còn ảnh hưởng đến kiếp sau. Chính Phật mới biết được mức độ phúc đức mà công đức này mang lại.

Cúng dường chùa tháp Phật – Được quả báo thế gian

Việc cúng dường chùa tháp Phật bằng việc thắp đèn sáng nhỏ như một biểu hiện của lòng tin và thành tựu trong tu hành. Ngay cả việc chỉ thắp một ít đèn sáng cũng đủ để nhận được quả báo, thành tựu phúc đức. Những phúc đức mà người cúng nhận được không chỉ bị hạn chế trong một lối đi hoặc một bậc thềm. Thực tế, nếu cúng dường chùa tháp Phật bằng việc thắp nhiều đèn sáng hơn, sẽ nhận được nhiều phúc đức hơn và ảnh hưởng rộng lớn hơn.

Được nhìn thấy ánh sáng sau khi mạng chung

Khi người cúng thắp đèn và cúng dường chùa tháp Phật, sau khi qua đời, họ sẽ được nhìn thấy ánh sáng. Điều này thể hiện qua bốn loại ánh sáng tuyệt vời: vầng mặt trời, vầng mặt trăng, chư thiên cùng ngồi một chỗ và sự hiện diện của Đức Như Lai. Được thấy những ánh sáng này không chỉ là niềm vui cho người qua đời mà còn cho thấy công đức và tấm lòng của người cúng.

Cúng dường cao thượng – Tám pháp thù thắng

Nếu người thực hành tu tập cao thượng thắp đèn sáng và cúng dường chùa tháp Phật, họ sẽ nhận được tám pháp thù thắng. Các pháp thù thắng này bao gồm: nhục nhãn, niệm thù thắng, thiên nhãn, không khuyết giới, chứng quả Niết-bàn, không sinh vào tám nơi nạn, gặp các Đức Phật và luân bảo của Chuyển luân thánh vương.

Những pháp khó được

Riêng người có đủ căn lành và lòng tin trong sạch khi nhìn thấy người khác cúng dường, họ sẽ nhận được năm pháp khó được: được thân người, tin ưa chính pháp của Phật, ưu thích xuất gia trong chính pháp của Phật, đầy đủ giới thanh tịnh và được lậu tận. Những pháp này không phải ai cũng dễ dàng nhận được, chỉ những người đã truyền và tuân thủ chân lý Phật mới có thể đạt được.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về pháp tu lạy Phật và những điều kỳ diệu mà nó mang lại. Izumi.Edu.VN là nơi chia sẻ những bí mật tâm linh và kiến thức tu hành, hãy đến với chúng tôi để khám phá thêm!

FEATURED TOPIC