Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Năng Lực Nhà Thầu 2022: Sự Cập Nhật Cần Thiết

Chào các bạn độc giả thân mến, bạn đã biết đến Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Năng Lực Nhà Thầu (cập nhật 2022) hay chưa? Hôm nay, Izumi.Edu.VN xin chia sẻ thông tin chi tiết về mẫu biên bản này.

Cập nhật mới 2022: Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Năng Lực Nhà Thầu

ACC vừa cập nhật thông tin về Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Năng Lực Nhà Thầu (cập nhật 2022). Đây là một phần quan trọng để bạn hiểu rõ về mẫu biên bản này. Hãy cùng tìm hiểu thêm thông tin dưới đây.

Biên Bản Kiểm Tra Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Nhân Lực Của Nhà Thầu

1. Công trình:

Xác định rõ tên công trình mà biên bản kiểm tra đang áp dụng.

2. Địa điểm xây dựng:

Để biết rõ địa điểm xây dựng đã được chọn.

3. Thành phần trực tiếp tham gia kiểm tra:

Liệt kê danh sách các người tham gia kiểm tra, gồm họ tên và chức vụ của mỗi người, bao gồm:

  • Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu.
  • Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư cần tham dự để kiểm tra công tác kiểm tra của tổng thầu với nhà thầu phụ.

4. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm tra, cũng như địa điểm tiến hành.

5. Nội dung kiểm tra:

Dựa vào hồ sơ dự thầu của nhà thầu và hợp đồng thi công xây dựng, tiến hành kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng, nhân lực của nhà thầu. Chi tiết như sau:

a/ Hệ thống quản lý chất lượng:

Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thực tế so với hệ thống quản lý chất lượng được nêu trong Hồ sơ dự thầu. Điều này bao gồm cả hệ thống quản lý chất lượng từ công ty đến đội thi công, cán bộ quản lý giám sát của công ty, chỉ huy trưởng công trường, phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp, kỹ thuật thi công trực tiếp, cán bộ an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cán bộ làm hồ sơ hoàn công thanh quyết toán, và nhiều hơn nữa.

Kiểm tra chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu thi công.

b/ Nhân lực:

Kiểm tra nhân sự được bố trí cho công trình so với nhân sự trong Hồ sơ dự thầu. Trong trường hợp có thay đổi, nhà thầu phải thực hiện các quy trình sau:

  • Nhà thầu cần nộp tờ trình xin thay đổi, trong đó ghi rõ lý do thay đổi và đính kèm bản tóm tắt lý lịch nhân sự, bảng kê khai năng lực kinh nghiệm và các bằng cấp, chứng chỉ để chứng minh năng lực chuyên môn và kinh nghiệm.
  • TVGS (Trưởng ban giám sát) cần kiểm tra năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của nhân sự mới, sau đó tham mưu cho chủ đầu tư ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi nhân sự nêu trên. Chủ đầu tư chỉ chấp thuận cho phép nhà thầu thay đổi nhân sự khi nhân sự thay thế có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm bằng hoặc tốt hơn so với nhân sự cũ (từng vị trí công việc).

6. Kết luận kiểm tra:

Đưa ra kết luận về việc hệ thống quản lý chất lượng và nhân sự của nhà thầu có phù hợp với Hồ sơ dự thầu và hợp đồng hay không.

Đồng Hành Pháp Lý Cùng Izumi.Edu.VN

Trên đây là thông tin về Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Năng Lực Nhà Thầu (cập nhật 2022). Nếu bạn cần tìm hiểu thêm hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề pháp lý khác, tư vấn về luật sư, nhà đất, thiết lập doanh nghiệp, hãy liên hệ với Izumi.Edu.VN để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm. Izumi.Edu.VN luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Nguồn: Izumi.Edu.VN

Liên kết: Izumi.Edu.VN

FEATURED TOPIC