Bí quyết lập báo cáo tài chính hợp nhất

Chào mừng các bạn đến với trang web Izumi.Edu.VN! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về “Báo cáo tài chính hợp nhất” và những điều cần biết để lập báo cáo này một cách chính xác và hiệu quả.

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn, được trình bày như báo cáo của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con. Đây là cách tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của tập đoàn.

Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất

Theo quy định, tất cả các công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con có thể là sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một công ty con khác đều phải lập, nộp báo cáo tài chính hợp nhất. Điều này cũng áp dụng cho tất cả các tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình có công ty con.

Yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp thông tin kinh tế, tài chính để đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và khả năng tạo tiền của tập đoàn trong kỳ kế toán đã qua và dự đoán trong tương lai. Điều này giúp cơ sở cho việc ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào tập đoàn của các chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai cũng như các đối tượng khác sử dụng báo cáo tài chính.

Kỳ lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Theo quy định, báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (bao gồm cả báo cáo quý và báo cáo bán niên). Báo cáo tài chính hợp nhất năm được lập dưới dạng đầy đủ, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ có thể được lập dưới dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược.

Thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất

Theo quy định, báo cáo tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và công khai trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Công ty mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán cần nộp và công khai báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ phải được nộp và công khai chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

Thông qua bài viết ngắn này, chúng tôi hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính hợp nhất và quy trình lập nó. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn thuế chuyên nghiệp, chính xác, hãy liên hệ với Đại lý thuế Việt An qua Hotline: 0988.856.708. Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng và kịp thời.

Nguồn ảnh: Image

FEATURED TOPIC