84 vị Bồ Tát trong Chú Đại Bi: Những điều kỳ diệu cứu khổ cứu nạn

Bạn có biết rằng mỗi câu trong bài chú Đại Bi đều tượng trưng cho một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân? Chú Đại Bi không chỉ là một bài chú thường được người Phật tử tụng niệm, mà còn có công năng và oai lực vô cùng to lớn.

Chú Đại Bi và sứ mạng từ bi của Bồ Tát

Chú Đại Bi là một thần chú Phật giáo dài 84 dòng của Phật giáo Đại Thừa, được coi là câu thần chú phổ biến thứ 2. Chú Đại Bi thể hiện lòng từ bi vô lượng của chư Phật và Bồ Tát dành cho chúng sinh. Bằng tấm lòng từ bi vĩ đại, chúng ta có thể tụng niệm chú Đại Bi để giảm bớt những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, tụng Chú Đại Bi còn có công dụng diệt trừ ác nghiệp và mang lại phúc lành cho chúng ta.

84 vị Bồ Tát trong Chú Đại Bi

Mỗi 1 câu trong bài chú 84 dòng này lại tượng trưng cho hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân. Hãy cùng tìm hiểu với tôi về ý nghĩa của một số vị Bồ Tát trong Chú Đại Bi.

1. “Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da”

Câu này tượng trưng cho Quan Âm Bồ Tát. Hình ảnh của Quan Âm trong Chú Đại Bi là hóa thân của một hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ Tát cảm ứng.

2. “Nam mô a rị da”

Câu này tượng trưng cho việc kính lễ các bậc Thánh giả và rời xa những ác pháp bất thiện.

3. “Bà lô yết đế thước bát ra da”

Câu này tượng trưng cho sự quan sát của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài quán chiếu, quan sát khắp nơi và thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để cứu nhân độ thế.

4. “Bồ đề tát đỏa bà da”

Câu này tượng trưng cho Bồ Tát mang thiên binh thiên tướng tới cứu chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn.

5. “Ma ha tát đỏa bà ha”

Câu này tượng trưng cho việc nương tựa, kính lễ các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ và giải thoát cho mình, nguyện phát tâm bồ đề trước chư vị Bồ Tát.

6. “Ma ha ca lô ni ca da”

Câu này tượng trưng cho việc cúi đầu đảnh lễ thần chú Đại Bi.

7. “Án”

Câu này tượng trưng cho chú tổng hợp 10 pháp môn vi diệu, có năng lực khiến ác quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì.

84. “Phạt sa phạt sâm”

Câu này tượng trưng cho việc hoan hỉ giảng, hoan hỉ nói, hoan hỉ nghe, và luôn giữ tâm hoan hỉ.

Tụng Chú Đại Bi – Lời nguyện trì tụng có sức mạnh kỳ diệu

Trì tụng Chú Đại Bi có thể tiêu tai giải nạn, bảo vệ, thanh lọc và chữa tất cả các loại bệnh, nhất là những phiền não về tâm. Theo truyền thống, tụng niệm Chú Đại Bi 108 lần mỗi ngày trong 1000 ngày sẽ đem lại phúc lành và bình an cho gia đình, cũng như sức khỏe và sự dồi dào.

Dù chú Đại Bi mang trong mình những điều kỳ diệu không thể tìm hiểu hết bằng khoa học, nhưng việc tụng niệm chú này tưởng như một cách kết nối với sự từ bi vô ngã của chư Phật và Bồ Tát. Nếu bạn muốn cảm nhận sức mạnh của chú Đại Bi, hãy thử tưởng niệm chú này trong cuộc sống hàng ngày và chúc phúc sẽ đến với bạn và gia đình của bạn.

FEATURED TOPIC