Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: Bí quyết thành công cho dự án của bạn

Bạn đang chuẩn bị cho một dự án quan trọng và muốn tìm hiểu về quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về quyết định này, giúp bạn tạo ra một hồ sơ mời thầu chất lượng và thu hút nhà thầu.

Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu là tập hợp các tài liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình đấu thầu. Nó bao gồm các yêu cầu và thông tin cần thiết để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá và lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Theo Luật đấu thầu 2013, để được phép phát hành hồ sơ mời thầu, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
 2. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt, bao gồm các yêu cầu về thủ tục đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, mẫu dự thầu và các nội dung khác.
 3. Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định.
 4. Nguồn vốn cho gói thầu đã được thu xếp đúng tiến độ.
 5. Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được phê duyệt (trong trường hợp mua sắm).

Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu

Theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu có quy định cụ thể. Trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu quan trọng như:

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.
 • Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt.

Đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu. Trường hợp bán hồ sơ mời thầu (bản điện tử) thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu theo giá bán hồ sơ mời thầu theo quy định. Bên mời thầu không được phát hành hồ sơ mời thầu bản giấy cho nhà thầu, và bản giấy không có giá trị pháp lý để lập, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Các mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

Dưới đây là một số mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu theo từng lĩnh vực cụ thể:

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn (đấu thầu trực tiếp).
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ tư vấn qua mạng.

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phi tư vấn

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu phi tư vấn (đấu thầu trực tiếp).
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ phi tư vấn qua mạng.

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm (đấu thầu trực tiếp).
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mua sắm qua mạng.

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp (đấu thầu trực tiếp).
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ xây lắp qua mạng.

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hỗn hợp

 • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu hỗn hợp (đấu thầu trực tiếp).

Hy vọng rằng thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc truy cập trang web Izumi.Edu.VN. Chúc bạn thành công trong dự án của mình!

FEATURED TOPIC