Cách giải bài tập SGK Vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Bạn đã bao giờ gặp khó khăn khi giải các bài tập Sách Giáo Khoa Vật lý 12 phần Sóng dừng chưa? Đừng lo, Izumi.Edu.VN sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn đó. Bài viết này tổng hợp lời giải của 10 bài tập trong SGK Vật lý lớp 12 phần Sóng dừng, giúp bạn hiểu rõ vấn đề và áp dụng vào việc giải quyết bài tập.

Bài 1: Sự phản xạ của sóng trên vật cản cố định

Khi sóng phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ sẽ ngược pha so với sóng tới tại điểm phản xạ cố định.

Bài 2: Sự phản xạ của sóng trên vật cản tự do

Khi sóng phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ sẽ cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ tự do.

Bài 3: Nguyên nhân tạo thành sóng dừng

Sóng dừng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

Bài 4: Định nghĩa nút và bụng của sóng dừng

  • Nút của sóng dừng là điểm có biên độ dao động bằng 0 (không dao động).
  • Bụng của sóng dừng là điểm có biên độ dao động bằng A.

Bài 5: Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài sợi dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng: l = kλ/2

Bài 6: Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây dài có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của một sợi dây phải bằng một lẻ lần λ/4: l = (2k+1)λ/4

Bài 7: Sự phản xạ sóng tại điểm phản xạ

Tại điểm phản xạ, sóng phản xạ sẽ ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Bài 8: Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp trong hệ sóng dừng trên sợi dây

Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp trong hệ sóng dừng trên sợi dây bằng một nửa bước sóng.

Bài 9: Tính bước sóng của sóng trên dây đàn

a) Với một bụng độc nhất trên dây, bước sóng λ của sóng trên dây là 2l = 1,2m.
b) Nếu dây có ba bụng, bước sóng sẽ là 3l = 1,8m.

Bài 10: Tần số dao động của dây

Trên sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng với cả hai đầu dây có bốn nút. Với tốc độ truyền sóng trên dây v = 80m/s, ta tính được tần số dao động của dây.

Như vậy, bạn đã có lời giải cho 10 bài tập trong SGK Vật lý 12 phần Sóng dừng. Đừng ngần ngại thử xem kiến thức của mình đã tiến bộ như thế nào bằng cách giải quyết các bài tập này. Nếu bạn cần thêm tài liệu học tập, hãy đến với Izumi.Edu.VN để tải về nhé.

FEATURED TOPIC