Lễ Hằng Thuận: Điểm Lại Vấn Đề Và Giải Thích

Hằng thuận – một lễ kỷ niệm mà tuổi trẻ Phật tử đang phát triển gắn bó. Tuy nhiên, có một số tranh cãi xung quanh việc tổ chức lễ này trong chùa. Bài viết này sẽ điểm lại vấn đề và giải thích danh sách lễ này.

Lễ Hằng Thuận: Đích thân Vấn Đề

Trong Phật giáo, không có tổ chức đám cưới. Một số chùa ở Việt Nam cho phép Phật tử tổ chức lễ cưới trong chùa, nhưng điều này đang gây tranh cãi vì cho rằng đây là hành động ngược lại với giáo lý Đức Phật. Mục đích của Phật giáo là khuyến khích thoát ly khỏi sự tái sinh, vậy sao lại tổ chức lễ cưới trong chùa? Khi đó, chủ đề này đang gây tranh cãi giữa phần tăng ni và quan chức chùa.

Ngay cả việc cưới vợ cho các tu sĩ con trai của mình cũng đang gây tranh cãi. Một số chùa tổ chức cưới vợ cho các tu sĩ con trai của mình nhằm kết nối “dòng pháp” mà không để tài sản đi vào dòng dõi khác. Các nơi này đang truyền thừa đạo nghiệp bằng cách tổ chức cưới vợ cho các tu sĩ. Vậy điều này có đồng nghĩa với việc các tu sĩ sau này sẽ phải trải qua kiếp sanh hình dung và khổ đau không ngừng tại thế gian không?

Lễ Hằng Thuận: Thiết Tưởng Và Nghi Thức

Hiện nay, một số chùa trong và ngoài nước, đặc biệt là các chùa ở các nước phương Tây, thường tổ chức lễ hằng thuận theo yêu cầu của các Phật tử muốn mang lại phước báu cho gia đình và con cái của họ. Do đó, họ xin phép từ chư tôn giả để tiến hành lễ “hằng thuận” cho cặp trai gái, với hy vọng chứng minh cho hậu duệ hai họ có thể an cư lạc nghiệp trăm năm hạnh phúc. Các vị chư tôn giả tán thành với khẩu hiệu chính là việc này không chỉ không ảnh hưởng đến các tôn giáo khác, mà còn mang lại lợi ích cho nhân loại trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, việc này không trở thành quy chế chung theo nguyên tắc tuân lâm tổ chức chính thống của chùa.

Ý Kiến Phản Biện Của Cư Sĩ Minh Mẫn

Cư sĩ Minh Mẫn đã phản biện về vấn đề lễ hằng thuận trong một bài viết tại trang “PHẬT GIÁO”. Ông cho rằng nếu tất cả bảy tỷ người trên thế giới đều là tu sĩ, tổ chức này không phù hợp với giáo lý. Đối với những người tu sĩ, việc tổ chức lễ hằng thuận không có ý nghĩa. Ông cho rằng trong thế giới hiện tại, không phải tất cả mọi người đều chọn con đường thoát khỏi sự tái sinh, vì vậy việc tổ chức lễ hằng thuận là một phần của cuộc sống thực tế. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc này không phản lại tinh thần của Phật giáo.

Kết Luận

Lễ Hằng Thuận là một lễ kỷ niệm mang ý nghĩa văn hóa cho tuổi trẻ Phật tử. Mặc dù có những tranh cãi, việc tổ chức lễ này không đối lập với giáo lý Phật giáo. Chúng ta phải hiểu rằng việc áp dụng các phương tiện hiện đại vào Phật pháp không sai, miễn là nó mang lại lợi ích cho chúng sanh. Quan trọng nhất là hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng đơn giản và chúng ta cần thích ứng để tiến bộ.

FEATURED TOPIC