Đạo Mẫu – Bí mật động trời của Việt Nam

Đạo Mẫu – một tín ngưỡng huyền bí đã gắn bó với Việt Nam từ lâu đời. Từ thời xưa, người Việt đã thờ cúng các Vương Mẫu, Quốc Mẫu, Thánh Mẫu như Ỷ Lan, Mẹ Gióng, Mẫu Tây Thiên, Thiên Ya Na, Linh Sơn Thánh Mẫu – Bà Đen, Bà Chúa Xứ… Tín ngưỡng này phát triển từ lòng đất Việt, nội sinh và sâu sắc. Tuy nhiên, sau khi hình thành và định hình, Đạo Mẫu đã ảnh hưởng ngược trở lại tín ngưỡng thờ Nữ thần và Mẫu thần.

Đền Quốc mẫu Âu Cơ ở Hạ Hòa (Phú Thọ)

Đạo Mẫu là niềm tin gốc rễ của người nông dân, mong muốn sự phát triển và thịnh vượng. Nó đã tồn tại trong hàng ngàn năm, đáp ứng nhu cầu của cả nông dân, nông thôn và thương nhân đô thị. Ngày nay, Đạo Mẫu tiếp tục phát triển và thích ứng với kinh tế thị trường và đô thị hóa của Việt Nam. Nó hiện diện đầy mạnh mẽ cả trong đồng bằng, đô thị lẫn miền núi, tạo nên một nét đặc biệt trong cảnh tôn giáo của Việt Nam.

Đạo Mẫu lấy tôn thờ Mẫu (Mẹ) làm đấng sáng tạo và bảo trì cho vũ trụ, con người. Đây là nơi mà mọi người gửi gắm những ước mong, khát vọng về cuộc sống và mạnh khỏe, tài lộc (Phúc Lộc Thọ).

Đền Thờ - Nguyên Phi Ỷ Lan

Hệ thống thần điện của Đạo Mẫu có nhiều vị thần, nhưng Thánh Mẫu Liễu Hạnh đóng vai trò quan trọng nhất. Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã “trần thế hóa” Đạo Mẫu và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt.

Đạo Mẫu không chỉ là tín ngưỡng bản địa của người Việt, mà còn tích hợp các tôn giáo khác như Đạo giáo, Phật giáo, và cả Nho giáo. Đạo Mẫu thể hiện tính đa tộc, đa văn hóa của người Việt Nam. Trong hệ thống các thần linh, có nhiều vị thần của các dân tộc thiểu số, và Đạo Mẫu đã tích hợp các nghi lễ, âm nhạc, múa hát của họ vào trong tín ngưỡng.

Miếu Bà Chúa Xứ núi San ở An Giang

Đạo Mẫu không ngừng tự biến đổi và “trẻ hóa”. Nó không chỉ sống sót trong thời kỳ quân chủ phong kiến mà còn phát triển mạnh mẽ trong xã hội đô thị, công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đạo Mẫu đã trở thành một bí mật động trời của Việt Nam.

Hãy cùng khám phá và tìm hiểu về Đạo Mẫu – một phần không thể thiếu trong văn hóa tâm linh Việt Nam.

Quốc Bảo

FEATURED TOPIC