Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Một dự án là một hệ thống các công việc có mục tiêu, nguồn lực, và thời gian cụ thể. Trong quá trình hoàn thành dự án, chủ đầu tư cần lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Vậy, báo cáo này có quy định và nội dung ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Dự án là gì?

Dự án là một quá trình gồm các công tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong điều kiện về thời gian, nguồn lực và ngân sách.

2. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì?

Mục tiêu của công tác quyết toán dự án hoàn thành là để đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại. Đồng thời, báo cáo này cũng đánh giá việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư dự án, xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay và các cơ quan quản lý có liên quan. Để đảm bảo công tác quyết toán dự án hoàn thành diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, chủ đầu tư cần lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của dự án.

3. Quy định về mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Theo thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn của nhà nước.

3.1 Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác các nội dung nào?

  • Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư.
  • Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác).
  • Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư.
  • Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản.
  • Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

3.2 Quy định biểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Đối với dự án, dự án thành phần, tiểu dự án hoàn thành, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01/QTDA, 02/QTDA, 03/QTDA, 04/QTDA, 05/QTDA, 06/QTDA, 07/QTDA, 08/QTDA kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC.

Đối với dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước, không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03/QTDA, 08/QTDA, 09/QTDA kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC.

  • Đối với các dự án thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý: Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành gồm các mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành kèm theo các văn bản pháp lý liên quan theo Mẫu số 14/QTDA và 15/QTDA (cách lập mẫu báo cáo quyết toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC).

4. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Dưới đây là mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

bao-cao-quyet-toan-du-an-hoan-thanh
bao-cao-quyet-toan-du-an-hoan-thanh
mau-bao-cao-quyet-toan-dua-an-hoan-thanh-3

Trên đây là những thông tin cơ bản về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Hy vọng bài viết này đã hữu ích cho bạn. Nếu còn câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69. Chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

Từ ngày 01/07/2022, chúng tôi khuyến nghị sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định của Nghị định 123 và Thông tư 78. Để hỗ trợ bạn trong quá trình kê khai, chúng tôi giới thiệu phần mềm kê khai EASYPIT của SoftDreams. Phần mềm này đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kê khai thuế TNCN theo quy định bắt buộc của pháp luật, tiết kiệm thời gian và tích hợp các dịch vụ điện tử khác. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Đăng ký dùng thử ngay phần mềm EASYPIT để trải nghiệm những tiện ích của nó.


Đăng ký dùng thử: PHẦN MỀM KÊ KHAI EASYPIT

FEATURED TOPIC