Biên bản kiểm kê tài sản – Cuốn sách bí mật của kế toán viên

Bạn có biết rằng kiểm kê tài sản là một việc cần thiết trong quản lý kế toán? Nếu bạn đang tìm hiểu về chủ đề này, hãy theo dõi bài viết dưới đây. Chúng tôi sẽ giới thiệu về biên bản kiểm kê tài sản và những điều cần lưu ý.

Trường hợp cần dùng biên bản kiểm kê

Theo Luật Kế toán 2015, có một số trường hợp đơn vị kế toán phải sử dụng biên bản kiểm kê tài sản. Đó là:

 • Cuối kỳ kế toán năm
 • Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, cho thuê
 • Đơn vị kế toán được chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu
 • Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác
 • Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Một số mẫu Biên bản kiểm kê chuẩn của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã công bố một số mẫu biên bản kiểm kê tài sản chuẩn. Dưới đây là hai mẫu biên bản kiểm kê phổ biến được sử dụng:

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định (theo Thông tư 200/TT-BTC)

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mẫu Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt (theo Thông tư 133/TT-BTC)

Các biên bản kiểm kê này đều tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của số liệu.

Cách điền Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Để điền đúng thông tin vào biên bản kiểm kê tài sản cố định, bạn cần tuân thủ các bước sau:

 • Ghi rõ tên đơn vị và bộ phận sử dụng ở góc trên bên trái của biên bản
 • Ghi rõ thời điểm kiểm kê
 • Ghi thông tin tài sản cố định dựa trên sổ kế toán và kết quả kiểm kê
 • Xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra chênh lệch tài sản cố định
 • Ký tên và ghi rõ chức vụ của Trưởng ban kiểm kê, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp

Mọi chênh lệch về tài sản cố định cần được báo cáo và xem xét bởi giám đốc doanh nghiệp.

Đây là những điểm quan trọng trong quá trình kiểm kê tài sản. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có câu hỏi về các quy định liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi tại Izumi.Edu.VN.

Hãy luôn lưu ý và áp dụng đúng quy định để đảm bảo tính chính xác và tin cậy trong quản lý tài sản của doanh nghiệp.

FEATURED TOPIC