TOP Bài Văn Khấn Bàn Thờ Phật Tại Nhà: Đầy Đủ và Chuẩn Xác Nhất

Bạn đã từng nghĩ đến việc lập bàn thờ Phật tại nhà? Nếu bạn theo đạo Phật và mong muốn có một cuộc sống thiện lương, thì việc này thật sự quan trọng. Để giúp bạn, Thăng Long Đạo Quán xin giới thiệu đến bạn một tuyển tập văn khấn bàn thờ Phật tại nhà đầy đủ và chuẩn xác nhất. Hãy cùng đọc ngay!

1. Tại Sao Nên Thờ Phật Tại Nhà?

Lập bàn thờ Phật tại gia mang ý nghĩa rất quan trọng đối với mọi người, đặc biệt là những người theo đạo Phật. Điều này thể hiện lòng thành kính của chúng ta với đạo Pháp và những vị Bồ Tát đã soi đường chỉ lối, dẫn dắt chúng ta trên con đường đúng đắn trong cuộc sống.

Việc lập bàn thờ Phật tại gia không chỉ giúp chúng ta tiếp cận chánh pháp mà còn làm cho con đường tu tập trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tâm hồn chúng ta sẽ trở nên bình an hơn, chúng ta sẽ nhận biết được cái sai và cái đúng, từ đó tu dưỡng đạo đức, sống không tham sân si với đời, và kiên trì tiến tới cảnh giới chân thiện mỹ, thoát khỏi tai ương.

2. Văn Khấn Bàn Thờ Phật Tại Nhà

2.1. Văn Khấn Bàn Thờ Phật Tại Nhà Thường Ngày

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán thế Bồ Tát.
Con xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thủy từ chứng giám.
Tín chủ con là:…
Ngụ tại:…
Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin được Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao.

Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến ba tháng đồng, chín tháng hè luôn được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vượng tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

2.2. Văn Khấn Bàn Thờ Phật Tại Nhà Mùng 1, Ngày Rằm

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Hôm nay là ngày….tháng….năm
Tín chủ chúng con là…
Ngụ tại…
Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa.
Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Nay đến trước Phật đài,
Thành tâm sám hối
Thề Tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành,
Ngửa trông ơn Phật
Quán Âm Đại sỹ,
Chư Thánh hiền Tăng,
Thiên Long Bát bộ,
Hộ pháp Thiên thần,
Từ bi gia hội.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đạo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

2.3. Văn Khấn Bàn Thờ Phật Rằm Tháng 7

Lễ cúng Phật rằm tháng 7 là một trong những nghi lễ quan trọng của người dân Việt Nam. Bên cạnh việc dâng mâm lễ chay thanh tịnh, chúng ta cũng cần chuẩn bị bài cúng bàn thờ Phật rằm tháng 7 một cách chu đáo. Dưới đây là bài văn khấn bàn thờ Phật rằm tháng 7 tại nhà để các bạn tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…
Tín chủ chúng con là…
Ngụ tại…
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.
Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.
Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.
Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

2.4. Văn Khấn Quan Thế Âm Bồ Tát – Văn Khấn Nguyện Mẹ Quan Thế Âm

Việc khấn Quan Thế Âm Bồ Tát được làm vào mỗi buổi sáng khi thức dậy hoặc mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Trong lúc khấn phải thật thành tâm, khấn chậm rãi. Sau khi dâng hương, các bạn quỳ xuống và đọc văn khấn:

Con xin cung kính lễ lạy:
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát,
Tam Bảo khắp mười phương (3 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (2 lần)
Tri ân:
Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân (1 lạy).

2.4.1. Cầu An

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sinh hữu tình, vô tình.
Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (1 lạy).

2.4.2. Cầu Siêu

Con cũng thanh tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.
Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,
Những vong linh con đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ,
Cho những vong linh tên:…
Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.
Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ (1 lạy)

2.4.3. Sám Hối

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con đã gây tạo trong kiếp sống hiện tại.
Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do bởi Tham, Sân, Si, do bởi ngã mạn, vô minh che lấp.
Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, từ tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.
Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con (1 lạy).

2.4.4. Hồi Hướng/Phát Nguyện

Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.
Con xin hồi hướng, chia sẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân (tên)… Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.
Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.
Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy).

3. Các Lưu Ý Khi Thờ Phật Tại Nhà

3.1. Vị Trí Đặt Bàn Thờ Phật

Theo kiến trúc Việt Nam truyền thống, bàn thờ được đặt cùng với phòng khách ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, với phong cách thiết kế hiện đại hiện nay, ta có thể dành một phòng riêng với không gian yên tĩnh để làm nơi thờ cúng.

Bàn thờ thường được đặt ở vị trí chính giữa nhà, cao hơn đầu người. Đối với nhà có nhiều tầng, phòng thờ Phật nên được đặt ở tầng trệt, nơi có nhiều ánh sáng, thanh tịnh và sạch sẽ.

Nếu gia đình còn có bàn thờ gia tiên, cần chuyển ra phía tường bên trái hoặc bên phải cạnh bàn thờ Phật. Tuyệt đối không để bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên đối diện nhau hoặc không đặt bàn thờ gia tiên ở trên hoặc dưới bàn thờ Phật.

Không nên đặt bàn thờ Phật trong phòng ngủ vì đó là nơi có nhiều âm khí xấu và ô uế.

3.2. Mâm Lễ Cúng Bàn Thờ Phật

Mâm lễ cúng Phật là mâm cỗ chay để thể hiện sự thuần khiết. Mâm lễ bao gồm: hương thơm, hoa tươi, đèn nến, ngũ quả. Ngoài ra, có thể có thêm bánh trôi nước.

Mâm cỗ chay có thể có nhiều loại nhưng nên có đầy đủ màu sắc đại diện cho ngũ hành (đỏ – hoả, xanh – mộc, đen – thổ, trắng – thuỷ, và vàng – kim).

3.3. Cách Cúng Phật Tại Nhà Hàng Ngày

Mỗi sáng thức dậy, rửa tay và người sạch sẽ rồi mang một bình nước đến trước bàn thờ. Chén nước hôm qua đã lau sạch úp sẵn trên bàn thờ, sáng nay mở từng chén rót nước vào. Khi rót có thể đọc minh chú cúng dường. Cúng nước rồi, đối trước bàn thờ lạy ba lạy. Cứ như vậy, buổi sáng dâng nước cúng dường, buổi tối dẹp nước, chùi chén cho khô sạch, úp trở lại trên bàn thờ.

4. Lời Kết

Trên đây là bài viết tổng hợp các bài văn khấn thờ Phật tại nhà đầy đủ và chuẩn xác nhất, cùng các lưu ý khi thờ Phật tại nhà. Hy vọng bài viết này đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè và người thân của bạn!

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 1900.3333 để được giải đáp!

FEATURED TOPIC